_ چی میل دارید قربان ؟

_ پیشنهاد سر آشپزتون چیه ؟

_ فیله ی گوسفند با پیاز و پنیر !

_ اوه ! نه من گیاه خوارم ؛ برای گیاه خوار ها چی دارید ؟

_ اما قربان گوسفند های ما هم فقط علف میخورند .

لینک
۱۳۸۸/٩/٢۳ - میم . دانش

       

 

مذهب بهترین ابزار برای کنترل ملتی غیر متمدن است .

لینک
۱۳۸۸/٩/۱٥ - میم . دانش

       

 

ابر ها قیافه ی برف بخودشان گرفته اند و آنقدر جدی اند که انگار میخواهند واقعاٌ برف ببارند ؛ ابر پائیزی و از این حرفها ؟ دیروز عصر دست بر قضا از جلوی یک مغازه ابزار فروشی رد شدم و چند تایی پاروی دسته چوبی و مرغوب دیدم که صاحبش حاضر بود بقیمت سال پیش هم بفروشد شان با خودم گفتم که پارو هم بخرم راه دوری نمیرود ها ! یکوقت زد و برف آمد ! امسال که همه چیز تا به این جا شیر تو شیر سپری شده اینهم یعنی همان برف زودتر از موعد علی الاصول طبق همان قاعده بعید نیست؛ اما یکهو با خودم گفتم چه ساده ای تا برف امسال هنوز مانده اخوی  ونخریدم ! ولی خودمانیم اگر ابرها الکی ادای ابر های برف دار را  در نیاورده باشند قیمت پاروها به دو برابر هم میرسد . نه ؟

لینک
۱۳۸۸/٩/٧ - میم . دانش