روزگار سیاه است ؛ به سیاهی چشمان تو

لینک
۱۳۸٩/۱/٢۸ - میم . دانش

       


حرف ها دو جورند . بعضی به دل می نشینند و مقادیری به کله ی آدمیزاد مثل میخ فرو میشوند تا بمانند برای ابد . آنهایی که نه به دل می نشینند و نه در کله فرو می روند هم که تکلیفشان معلوم است ، باد هوا با خودش میبرد

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش

       


درخت ها که از خیال رفتن زمستان برگ و شکوفه شان را پهن آفتاب کرده بودند یکهو با این باد سرد امروز گمانم تا صبح یک چشمی بخوابند که نکند بادهای یاغیه سرد هستی شان را شبانه بتکانند و بروند .

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش

       


حرف پسرک به دلم نشست وقتیکه آرام گفت " سلامتی اونایی که دوستشون داریم . نمیدونن و اونایی که دوستمون دارن و نمیدونیم "‌ همین .

 

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش

       

 

زن : اه حالم بهم میخوره وقتی اون قیافه ی مسخره رو به خودت میگیری بی ریخت

مرد : اصلا من عاشق این مدل حرف زدنت ام .

زن : راست میگی ؟

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٢ - میم . دانش

       

 

 

 

 

 

 

LEGION  The Movie 

لینک
۱۳۸٩/۱/٥ - میم . دانش

       

 

در ملاقات های اخیر فامیلی مکرر از من این رفتار مشاهده وگزارش شده که حوصله زیادی برای سر وکله زدن با بچه های شش ماهه تا دو سال و نیم دارم .همچنین آمده است که آنها یعنی همانها نیز بسیار از طعمه بودنشان خرسند و خوشحالند . بنابر این گزارش در فواصلی از زمان هم رفتار های خشونت آمیزی از قبیل گاز گرفتن این قربانیان به تائید زنان  فامیل رسیده. از چرائی این حادثه خبری در دست نیست لکن تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد .

لینک
۱۳۸٩/۱/٢ - میم . دانش