تولد ... محرم ... شایعه   

دیروز تولدم بود  ۳ بهمن ... زیاد جای ریسک نداشتیم چون محرم آمد و عیدم عزا شد ...
روزهای سختی است شایعات الکی و بی اساسی در باره مقام رهبری و سلامتی این مرد تو جامعه پیچیده که جدا خطر خاصی از اون میشه احساس کرد ... این که چه کسی از این شایعات سود میبره و دنبال سیب زمینی پخته خودش لای این خاکستر شایعه ها میگرده  بماند چون همه آدمهای با شعور با یه مقدار خرج فسفر از مغز مبارک می تونن بفهمن ماخر این سود به کجاست ... اما به دور از تعصب میگم این مرد هر جوری هست باید سر پا بمونه چون واقعا مثل یه منگنه تموم جریانات خودی و نا خودی که تشخیصش صدها متخصص میخواد رو به هم چسبونده تا تو این شرایطی که دشمن دنبال کوچکترین تفرقه میون ماست حتی یه وجب از خاک ایـــــــــــران عزیز به دست هیچ بیگانه ای نرسه ...
             اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
لینک
۱۳۸٥/۱۱/٤ - میم . دانش