كارش جوشكاري است روي چهار ستون اصلي ساختمان . سيگار زياد ميكشد و توت خشك هم زياد ميخورد . فعلا روي طبقه دوم حسابي دارد محكم كاري ميكند . هر از چند وقتي دست ها را از لابه لاي ستون و سقف هاي آهني آويز ميكند و ميمون وار ضربدري ، ميرود يكراست پايين گوشه سمت چپ ساختمان كه چهار لايه گوني به هم گره زده شده است و اسمش را قراردادي بين خودشان گذاشته اند م.س.ت.ر.ا.ح به ضم ميم . از اين پايين كه رد ميشوي صداي نوار ناقاره اي ام پي 3 پلايراش جلب توجه ميكند و از همه ضايع تر صداي خودش . النهايه اين كوچه كم ساختمان نيمه كاره دارد ، ما بقي كوچه پس كوچه ها بماند باقي . /م.ر
لینک
۱۳۸٦/۸/۱٦ - میم . دانش