آقا بعد از مكاشفات عديده و مديده و بخارات متصاعده از پس و بعضاٌ پيش ؛ فهميديم كه اصولا اين پدر سوخته ها جنگ بين الملل اول و النهايه دوم را راه انداختند كه اختلاف از آسمان تا زمين به از زمين تا همين نرسد كه  جهان دوم پديد نيايد كه جهان سومي ها ي گاگول بالفطره ي كيك و دوغ خور در گيجي وخماري رسيدن به تركيبي بهتر از بد تركيبي بمانند كه بمانند . حيف شد ! حيف . 
لینک
۱۳۸٦/٩/۱ - میم . دانش