مرغ همسايه نه تنها غاز نيست ! كه BMW 745 است .
لینک
۱۳۸٦/٩/۱۱ - میم . دانش