نا محرَمان محرَّم   

نميدونم چه اجباريه ما اين آدمهاي نادخ رو تحمل کنيم . : بعضي از اين مداحان اهل بيت رو عرض ميکنم که دستي دستي داريم تقدسشونو بيشتر ميکنيم .
اصلا اينکه آيا چه کساني و چه نوع عزاداري براي حضرت حسين پذيرفته است و دل شريف ايشون رو به درد نمياره فکرم رو تو اين چند روز بيشتر از هميشه به خودش مشغول کرده ... اين نکته مهمه که بدانيم که اصولا هر چي صداي طبل و شيپور و اين جور نوار ناقاره هاي هيئت محل ما بيشتر گوشخراش باشه و با هاي و هوي خودش نذاره صداي نجواي هل من ناصر رو درک کنيم عزاداريمون قبولتره يا اينکه تو تابلو و پلاکاردای محل اسم گنده لات مداح های اهل بیت باشه که الا و بلاّ مراسمی که این المان های مهم رو داره بهترین نوع عزاداری واسه واقعه کربلا ست و اگه قرار باشه یه جایی حضور داشته باشند ( امام حسین ) حتما همین جاست چون مجلس متعلق به ایشونه و اصلا ما عکس همه خاندانشونو جلوی در هیئت آویز وار داریم
از کدوم بگم برات که تحریف غیر مستقیم توش دیده نشه ... از عَلَم ها که بالاترین تیغه با صلیب خوشگلی زینت داده شده ... از صدای طبل و ناقاره و این خزعبلالت که تو جنگ هم وسیله هیاهوی دشمن بوده و هیچ سنخیتی با فرهنگ حسینی نداشته  و حالا تو یه پدیده نادر تر آدمایی با دفتر و دستک . مرید و نوچه پدیدار شدند که صد در صد خواسته و نه ناخواسته دارند تحریف مستقیم وارد عاشورا و محرم میکنند
حسین هنوز هم تنهاترین است

ماه در گوشه میدان چه زیبا بود                                              نگاه کردم و دیدم که چه تنها بود

 

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱٠ - میم . دانش