اندر احوالات دانشگاه آزاد   

امروز یه آف (به کسر ف ) جالب واسم اومد دلم نیومد واستون نذارم

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ... که ترکش موجب بي مدرکي است و به کلاس اندرش مزيد در به دري ... هر ترمي که آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ... پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمي شهريه اي واجب ..... از جيب و جان که بر آيد ...... کز عهده خرجش به در آيد
لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - میم . دانش