مايه هدايت و رحمت بي مايه فطير است جناب خدا .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢۱ - میم . دانش