جناب رییس محترم سازمان کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق و زیر مجموعه کد ۱۱۲۶ سلام علیکم
ضمن تشکر و تقدیر از مراتب برگزاری به خدمت آن جناب عالی و عظیم و ایضاٌ دست نیافتنی میرسانیم که در مراسم کنکور کارشناسی ارشد مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ از وقتی که مطلع گردیدیم که شما و مجموعه زیر دستتان امسال دیگر به پول آن ساندیس های تقلبی مارک نشناخته هم رحم نکردید و از بند و تبصره بودجه اجرایی کنکور حذف کردید توی دلمان قنج رفت و به شدت از شما راضی و خرسند شدیم و بر آن شدیم کراراٌ و مراراٌ  ابراز داریم که اساساٌ این قرتی بازی ها و فی الواقع آب پرتغال باعث میشد که دانشجویان قند خونشان بالا برود و با جسارت وگستاخی ما بقی سئوالات را پاسخ بدهند که یک نوع حاضر جوابی به شمار میرود که با تمهیدات خاص و به موقع آن مقام و سایر مقامات همیشه اینگونه فتنه ها در نطفه خفه میشوند . هرچند بگذریم که اصغری پدر سوخته و من از قبل از مغازه عموی اصغری یکی یک عدد رد بول و شکلات مارس خریده بودیم اما ما که میدانید از جان نثاران و فداییانیم و حاضر جواب نیستیم
با تشکر
من واصغری
لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢ - میم . دانش