ابرها همان بره های سفید و بازیگوش هستند فقط وقتی زمستان میشود از فرط سرما وسط سقف آسمان به هم میچسبند تا گرمشان شود ، منتظر می مانند تا بهار بیاید .
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٠ - میم . دانش