_خوب یادم میاد اونموقع بچه بودم

_الان هم یک بچه بزرگی ! 

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٦ - میم . دانش