شنیدیم بهار می‌آید، گفتیم آماده شوند   

دادیم آسمان را جارو کردند آبی شود. ابرها را شستند دوباره پنبه شدند. خورشید را جلا دادند گرم بدرخشد. برای کبوترها سرمه کشیدند زیبایی‌شان به چشم بیاید. منقار کلاغ‌ها را برق انداختند مغرور تر شوند. باد را از ابریشم گذراندند پاک شود. درخت‌ها را گردگیری کردند باز سبز شوند. موهای گربه‌ها را شانه کشیدند مرتب شوند. برگ‌ها را از زمین جمع‌ کردند گل‌ها برگردند. دختران را بیدار کردند دل بربایند.

شنیدیم بهار می‌آید، گفتیم آماده شوند ...

لینک
۱۳۸٥/۱٢/٢۱ - میم . دانش