طراحی وبسایت یکزمانی بهترین تفریح پشت میزی ام به شمار میرفت . انقدر که بعضی وقتها به زور خواب از پای بساط اش بلند میشدم . معمولا با کلاس بسکتبال تداخل داشت و آخرش هم بسکتبال را به خاطر علاقه به کامپیوتر نصفه کاره ول کردم . اصلاٌ با همه برنامه های ریخته شده و نشده تداخل داشت  . سوم راهنمایی بودم گمانم که فکر ساختن یک سایت همه کاره زده بود به کله ام که با حساب و کتاب خودم آنموقع باید طی یک برنامه ی کوتاه مدت یاهو را قورت بدهد . طرح را از در ودیوار میز تحریر تا روی پی سی شخصی ام هم پیاده کردم و هر کسی از فامیل و آشنا وحتی غریبه که می آمد اول یاهو را باز میکردم و میگفتم این اجنبی ها آمده اند یک سایتی طراحی کرده اند که همه غلطی می فرماید خرید میفرماید ، نامه میبرد و می آورد ، فیلم پخش می فرماید و النهایه اینها بنا کرده اند بر تسلط بر دنیا و میخواهند تنها سوپر مارکت دهکده جهانی باشند . از لای همین نطق های در پیتی یک اسپانسر برای ایده ام از میان دوستان ابوی پیدا شد . گفت روند کارت را دنبال میکنم اما بعداٌ فهمیدم از ینگه دنیا آمده بوده و حالا رفته و هنوز هم برنگشته . به یکی دو نفری هم برای استخدام قول مردانه داده بودم که دستشان را بگیرم . راستی! کسی میداند آخرین لینک که به یکی از پرت ترین نقطه های جناب یاهو داده شده از کجای دنیا بوده  ؟ 

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٢ - میم . دانش