...   

حرف اول یاد کسی که از اوست که هستم

اینم اولین دشت ما تو سال جدید ... یا رب به امید تو  ِ کرکره کافه رو بالا کشیدم دوباره ... خودت شاهد و ناظر باش ... الهی به امید تو

اینم واسه تو ...

چند تا دوسم داري ؟هميشه وقتي يکي ازم مي پرسيد چند تا دوسم داري يه عدد بزرگ ميگفتم... ولي وقتي قولباقه ازم پرسيدي چند تا دوسم داري گفتم : يکي !!! ميدوني چرا ؟چون قوي ترين و بزرگترين عدديه که ميشناسم ...
 دقت کردي که قشنگترين و عزيز ترين چيزاي دنيا هميشه يکين ؟ ماه يکيه ... خورشيد يکيه ... زمين يکيه ... خدا يکيه ... مادر يکيه ... پدر يکيه ... تو هم يکي هستي ...

 سال نو مبارک

لینک
۱۳۸٦/۱/۸ - میم . دانش