اولاٌ به اطلاع برسانم که پلاک ثبتی Cafeclasic دات کام ششدانگ اش تماماٌ با سند منگوله دار وایضاٌ سلام و صلوات به نام ما شده است . کسی دنبالش نرود آقا ! .

دوماٌ میدانید که اینجا کار دنیا برعکس است . انگاری یک کانتری ، اتاقکی چیزی خریده باشی حالا باید بگردی ببینی کجا میشود زمین گیرش کرد . یک جای امن و آرام و با کمی منظره و ترجیحاٌ دور از دست هکرهای خدا نشناس .

لینک
۱۳۸٧/۱/٢٧ - میم . دانش