از روی ابرها ؛ دقیقاٌ جایش معلوم نیست کجا اما یک جایی آن بالا تر ها یک دعوتنامه برای کافه آمده که از شما دعوت میشود در یک دعوت وبلاگی حضور بهم برسانید و بفرمایئد چه چیزی حال شما و زمین را با هم به هم میزند ؟ نظر خاصی ندارم فقط یک درخواست هست که لطفاٌ دست اندرکاران را بفرمایئد یک تدبیری لحاظ کنند که زمین الی یوم القیامه گرد و قلمبه بماند که هی دور خودمان بچرخیم و روح جناب گالیله را شاد کرده باشیم . 

لینک
۱۳۸٧/٢/۸ - میم . دانش