بیرون از مرزهای ما اعتراض کردنشان هم جالب است آقا ! حالا یک عده ای بیایند و دوره بیفتند که چهار هزار و دویست و نود و پنج زیر پوش کهنه کارگران سوئدی و سوئیسی با بوی گند و مشمئز کننده عرق  جمع کنند و در یک کادوی زیبا برای رییس جمهور ایالات متحده به نشانه دفاع از صلح و مخالفت با جنگ بفرستند بیشتر معنا میدهد یا حضور بهم رساندن در راهپیمایی به صرف کیک و دوغ و آش رشته و یکی دوتا نوشابه و تخمه و بادکنک و النهایه یک بیانیه شدید اللحن ؟

لینک
۱۳۸٧/۳/۱ - میم . دانش