نشسته ام ذول زده ام به این لپ تاپ که چه بنویسم . کم کم همین نوشته ها برایت شخصیتی میسازند ، آنچه که بهشان خط دادی کم کم خط میدهند ات ، محدود ات می کنند ، از اینجا به بعد خیلی باید حواست باشد گاف ندهی . به همان میزان که شخصیت حقیقی ات اعتبار دارد شخصیت مجازی ات هم به سرعت دارد بزرگ میشود و بزرگ و بزرگتر .بر خلاف زندگی اجتماعی که از حواس شنیداری و دیداری و بعضاٌ لامسه ات میتوانی برای کامل کردن نقاط ضعف ات استفاده کنی اینجا تنها ابزار ارتباط با طرف مقابل نوشتن یکی دو خط جمله است که نقطه مثبت است و هم منفی . خیلی باید حواست باشد حرف مفت نزنی و از آن بدتر مفت نبازی .

لینک
۱۳۸٧/۳/۱٢ - میم . دانش