میدانی ؟ من دلم را زده این تنهایی . من دلم یک شکم سیر دلتنگ است . من هوایم ابری است ، وای عجب معجزه ای ! من از گوشه چشمانم آب جاریست .

لینک
۱۳۸٧/٤/۸ - میم . دانش