Horton hears A who !

یک نیمه شب را نشستیم به دیدن و خندیدن و سحر بلند شدیم ، یکی از دوستانم که روزنامه نگار هم بود میگفت " معیارم برای یک فیلم خوب اینست که زیاد مجبور نشوم روی صندلی جابجا شوم و پاها رو جابجا کنم ، این یعنی فیلم توانسته من را در خودش ببلعد " . این یکی انیمیشن است اما  گمانم از همانها باشد . نمیخواهم جایی را نشان کنم که حساس شوید و سعی کنید آنچه من دیدم را ببینید . در نهایت سادگی از هر کجایش که دلتان خواست لذت ببرید و از ته دل بخندید .

لینک
۱۳۸٧/٤/٩ - میم . دانش