عجب حالی دارد این روزها .. فی الواقع از تعجب شاخهایمان موقع استماع قسمی عبارات میزند بیرون آنچنان که سعی بر یابو آب دادن داریم تا جواب صاحب سخن .

همین دیشب طی مناظره دو نفره ای شیخنا (جل جلاله ) فی المجلس اعلام کرد که ما اراده نمودیم به جایگاه همایونی شما احترام بگذاریم و با شما فی الحال در مسایل سیاسیون اتفاق نظر کنیم ... خلاصه میخواهیم اصلاح طلب شویم .

لینک
۱۳۸٦/٤/۱۸ - میم . دانش