بعضی حرفها گفته نشود بهتر است ، بماند توی دل بهتر است ؛ سنگینی اش روی دل بماند بهتر است شاید زمانی که همه ی آدمهای دور و برت دنبال خالی کردن خودشانند از حرف و حدیث و گفته و شنیده و هزار رقم اتفاق دل آزار دیگر . همانجا که همه آدمها از حس خالی بودن خوابشان گرفته تا که رویا ببینند حالا همینجاست که قدر و ارزش دلت را میفهمی ؛ همینجا که خودت با دلت خلوت میکنی به شبی به مهتابی به نم نم بارانی و بادی که مدام توی جانت میدود  ؛ همینجا تنهای تنها ، رویای واقعی همینجاست

لینک
۱۳۸٧/۸/۱٠ - میم . دانش