سیب زمینی کف قابلمه ؛ وارفته و ولو، فقط به این فکر میکند که این نخود و لوبیا ی ابله و سبک سر چقدر میتوانند احمق باشند و بالا و پائین بپرند و سر وصدا کنند که آخر گوشتکوب بیاید لهو لورده مان کند جوریکه که از هم قابل تشخیص نباشیم !؟

لینک
۱۳۸۸/٢/۸ - میم . دانش