کاسه بازی یکجور سرگرمی محسوب میشود . مواد لازمش هم این است که یک عده تماشاچی تقریبا علاف و البته مشتاق بعلاوه یک آدم با تجربه و ماهر که بتواند به خوبی ملت روبروی خودش را دست به سر کند و سر کارشان بگذارد یکجا جمع شوند .سه عدد کاسه ، پوسته نارگیل یا گردو یا هرچه گرد باشد جلوی چشمهای خیره و منتظر چیده میشود و تنها یک گوی را جلوی چشم خلق الله میگذارند زیر یکی از آنها . دقت داشته باشید که فقط یک گوی به عنوان حقیقتی که گم خواهد شد و باید پیدا شود . آنهم نه از راه درست ! که از راه حدس . تقریباٌ به این شکل ایجاد عطش در یافتن حقیقت در بیننده و منظور اصلی بازی که همان سر کار گذاشتن خلق الله است و گل آلود کردن آب برای ماهی گرفتن تامین شده است . بازیگردان کاسه ها را با سرعت میگرداند و جایشان را عوض میکند . همهمه ای بین ناظران شکل میگیرد . یکی خیال میکند زیر کاسه سمت راستی است ؛ یکی مطمئن است که زیر کاسه وسطی است و یکی دیگر حاضر است برای اینکه به دیگری بفهماند حقیقت زیر کاسه سمت چپی است بزند پای چشم آن یکی که گفته سمت راست است . حتی کسانی هم هستند که بی خیال ، از پایه ؛ اعتقاد و علاقه ایی به این بازی ندارند و آن را مسخره بازی میدانند و عاقل اندر سفیه به تماشاچیان مینگرند . این سه ناظر میتوانند سه برادر باشند ؛ سه دوست ؛ سه همکلاسی ؛ سه همکار یا شاید صرفا سه نفر همزبان و هموطن . هر کدام که باشند مهم اینست که برای لحظه ای همه چیز را فراموش میکنند و برای اثبات سریع فهمی خویش به تحریم یا که تخریب طرف روبرو دست بزند . لابد بعدش را هم خودتان میتوانید حدس بزنید . 

 اینکه انتخابات این دوره ایران برایم خیلی شبیه به این بازی بود عقیده ی من است . اینکه حقیقت به شکل غیر منتظره ای دستخوش بازی شد ؛ اینکه چه خوب بود قبل از اینکه بازی رو به آخر برسد و کافه تعطیل شود میفهمیدیم که این یک بازی است و بازی صرفا باید به عنوان سرگرمی تلقی شود . اینکه اصلا همه این افتضاحات وقتی پیش می آید که ما عادت کرده ایم همه جا توقع برنده بودن داشته باشیم . حس پیروزمندی که باعث میشود سرگرمی معمول مان هم تبدیل به رقابت نفس گیری شود و تا حد یک مسئله واقعی زندگی برایمان مهم .

گمانم لازم است بگویم بعد از پرس و جو از ویکی پدیا ؛ آن غول دانا ؛ درباره کاسه بازی کاشف به عمل آوردم که تاریخچه این بازی بر اساس مقادیری از صور و اشکال بدست آمده ازایام قرون وسطی مربوط به بلاد  بریتانیای کبیر است و بعضی معتقدند که منسوب به یک آمریکائی است که البته قول اول قطعی السند تر بنظر میرسد .

Shell Games>>>

لینک
۱۳۸۸/٤/۱٠ - میم . دانش