آفتاب عزیز ، ما ساکنین این طرف کره زمین کم کم در حال برشته شدنیم ؛ مرحمت فرموده یک سری هم به ساکنین فلک زده ی آنطرف سیاره بزنید و از خوشی هلاک شان فرمائید . محض اطلاع زمین یکطرف دیگر هم دارد و موجوداتی عین ما آنطرف هم وجود دارند .  ضمناٌ اگر مقدور هست ترتیبی بدهید تا باقیمانده ی این تابستان وامانده مان را در زمستان آتی بگذرانیم .


لینک
۱۳۸۸/٥/٥ - میم . دانش