نوبت ما هم میشود . خیال میکنیم فقط پدر و مادر خودمان زبانمان را نمیفهمند . دو روز دیگر وقتی فرزندانمان با زبان دومی وبعضاٌ سومی که اینروزها از نان شب واجبترشان شده با هم حرف زدند و لام تا کام نفهمیدیم و عین ببو ها نگاهشان کردیم باید روزی هزار بار با این جبر طبیعت کنار بیائیم که لازمه هر نسلی است که حرفی خاص خودش داشته باشد و شاید بعضی هایمان آنجا تازه بفهمیم آش دهن سوزی نبودیم که بزرگترها نمی فهمیدندمان .الکی بالش های خوابتان را گازنگیرید و خیال نکنید مظلوم ترین آدمهای روی زمین هستید .  به وقتش ما ظالم ترین آدمهای زمین خواهیم شد و دیگران را بالش بدست خواهیم کرد . نوبت ما هم میشود .

 

لینک
۱۳۸۸/٥/۱۳ - میم . دانش