با اینکه از سوی خدا منتصب به حکومت هستم، حکومت را نمی‌پذیرم، مگر مردم راضی باشند و بخواهند .

حضرت علی علیه السلام

لینک
۱۳۸۸/٥/۱٥ - میم . دانش