ترجيح ميدهم هاشمي رفسنجاني رياست خبرگان را به عهده بگيرد تا امثال مصباح يزدي ... دوره سخت و مهمي در سرنوشت ايران در حال گذر است .
لینک
۱۳۸٦/٥/۱٧ - میم . دانش