حسابی بند کرده ام این روزها به بد اخلاقی و غرغر کردن و شاید هم بدون نقطه هایش . فجـــــــر نیوز بالا نمی آید و کلافه کرده . شلنگ تخته مردم توی شهر و اتوبان ها که مزید علت که لا ینقطع به هر در و دیواری میرسیم از آن آب دارهایش نثارش کنیم با مخلفات . همین دیروز یکی را پشت فرمان متمدنانه صدا زدیم " گاو" بس که هی مثل آب خوردن لاین عوض میکرد و پشت سرش جماعتی که انگار می خواهند دزد بگیرند . این های وی پلیس هم که معلوم الحال است و از ترس تمام شدن سهمیه بنزین یک جایی توی اتوبان می ایستد و دوتا تابلوی قرمز استوپ در دستشان میگیرند که مثلا گاف بگیرند و ایست بدهند و جریمه کنند و عز و جز طرف را در بیاورند که باید راهنمایی شود پارکینگ ؛ اما فی الواقع زرشک .

کف نوشت :  از کسانی که در مسیر رفت و آمد با ما قراردارند میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند و کماکان از مسیر های کم تردد عبور کنند در این ایام ./ زیاده امری نیست .
لینک
۱۳۸٦/٦/۳٠ - میم . دانش