روز پنجم . به همین مفتی  . به هر حال عید است آقا . اگر یک کسی از دوستان و آشنایان سالنامه شهروند امروز را برایمان بیاورد بهترین لطفی است که خوشحالمان میکند . فقط نصف روز غفلت کردیم و تمام شد . 

/ 2 نظر / 3 بازدید
بنفشه

برای من عید همان لحظه سال تحویل است و بس..نگذاریم مفت برود...