چماق تو لیسانس من ... بریم به جنگ تن به تن

باورم نمی شد اینقدر راحت با این همه ادعا تو نصیحت کردن یه پسرک چماق فروش اینجوری چهار میخ برم تو دیوار ...
ماجرا از این قراره که داشتم جلوی دکه روزنامه فروشی روزنامه ها رو میدیم و با پول خوردای جیبم یه قول دو قول بازی میکردم که یه پسر 17 الی 18 ساله با هفت - هشتا چماق دست ساز اومد و گفت چماق نمیخوای گفتم چند گفت 2000 تومان... گفتم نه بابا چماق به این قیافه فرهنگی و این عینک من میاد؟؟؟ گفت آره .:
گفتم اخه آدم حسابی اینم کاره تو میکنی چوب میدی دست ملت که تا یکی با ماشین کشید جلوشون دیگه به جای یقه به یقه شدن چماق رو هم بکشن برو حیف سن جوونی ت نیست درس نمی خونی  یه مدرک داشته باشی ؛ روزی ده برابر اینو در میاری!! اصلا تا چندم خوندی ؟ گفت دوم راهنمایی ... نذاشت ادامه بدم و گفت ببینم مدرک تحصیلی ت چیه ؟ با افتخار و بادی در قب قب شریفمان " لیسانس " (که هنوزم تموم نشده ) گفت چندتا فوق لیسانس میشناسی سر کار باشن ؟ من میشناسم  اونم 2تا که نصف دارآمد منم ندارن .ببین میتونن الان برن 2 کیلو گوجه فرنگی بخرن پشتشون نلرزه ؟؟؟
گفتم مگه چقدر در میاری ؟؟؟

"اگه خوب کار کنم هفته ای 200 هزار تا اگه معمولی کار کنم 150 "
صدا ندادم و سرم و انداختم تو روزنامه ها با پول خوردای جیبم یه قول دو قول رو ادامه دادم اخه هم فوق لیسانس بیکار میشناختم هم قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ رو میدونستم

یا حمید به حق محمد
/ 0 نظر / 3 بازدید