عادت فاصله را باعث مي شود چنانچه فاصله دلتنگي را . كه دلتنگي نخواهد رفت مگر به آمدن عادت .

/ 8 نظر / 3 بازدید
nilram

میزنی اش عقب، با کف دست، هاااا اینجایش را ندیده بودی، بالی پیدا می کنی، می کشی اش در آغوش، خفت ات می کند، می چسبد به نفست، خفگی، می زنی اش عقب، با مشت و دندان، همان دور نازش می کنی، می گذاریش در طاقچه، گاهی نگاهی، گاهی عبور، خاک که می گیرد، جدید ترها که می آیند، به جایی که اشغال کرده دندان قروچه می روی، می گذاری اش انبار، می دانی که انباری به هم ریخته و شلوغ است همیشه، و سراغش نمی روی

سارا

در اين جا شايان ذکر است که متذکر شوم: کلا بحث در باب فاصله جايز نميباشد. خوب نيست.

ديوانه ي اعصاب معصاب

فاصله به سرعت در واحد زمان مربوط می شود قهو ه خانه هايی که با سرعت تمام در يک هفته فاصله را به صفر می رسانند و با ترمز دستی در واحد زمان- دور می شوند تا يمن بی من که اين خاصيت نام توست محمدرضا که ما زود عادت کرديم به اين فاصله به رسم دلتنگی که گر در يمنی آن ِ مني ما در دفتر خاطراتمان شما را حضور غياب كرديم اينبار به وبلاگ ديوانه با والدين تشريف بياوريد تا فكري به نمره هاي منفيتان بكنيم در دل اكسيده مان كه گر در يمني چو بي مني در يمني كه با مني

ديوانه ي اعصاب معصاب

ما پستهايی ديده ايم در باب دلتنگی که ميزهای کافی شاپ کلاسيکتان خاک گرفته و بوی دلتنگی می دهد و قلبهايی که فشرده شده اند به ضخامت تنگ با ديوارهايي كه ترخيص فرموده ايد خود را به رسم عادت كه گر عادت از دستگاه قهوه ساز ِ بي مشتري اوف فرماييد كه ما اوف ِ نقاشاني هستيم كه بزرگند و به مثابه ي ماموتهايي كه يك ميليون سال ما از خودمان حلقه اي داريم براي كارگاه نقاشيتان كه با فشاري كوچك سر از خراب آبات شما سر در مي آوريم به رسم ِ عادت كه اگر نيم سرّ ِ جهان را فهميدي نيم ِ ديگر پيش ِ من است و آن نيم كه در پيش ِ تو، از آن ِ من -----------------------*به اين تن------------------- ---- ----- ------ سوگند مي خورم

ديوانه ي اعصاب معصاب

ما دلتنگی ِ شما را از خطوط معوج دهكده ي جهان كشف كرده ايم درك نكرده ايم برايتان ودكا تجويز مي كنيم بي الكل به حرمت ِ رازي ما دلتنگی ِ شما را از خطوط معوج دهكده ي جهان درك كرده ايم كشف نكرده ايم برايتان استقامت تجويز مي كنيم بي شمشير به حرمت ِ گلادياتورهاي يه جوري! در فصل ِ كاشت ِ گندم و جو در اين روزها كه روز زرع و درو بود با دختران بلورين مسكوف در آغوش اُسقف اعظم با آهنگ هاي لهستاني و قمرالملوك وزيري، نصف – نصف، با اعمال شاقّه و شقاوت منكران شقّ القمر و داس هايي كه رقصان در هوا، مَشاعِر تمام قمح هاي صفرا را به جزيره ي پانكراس هل مي داد. براي "آكله الاكباد" از سرزمين حجاز تا عطرهاي مشهور بمبئي به واسطه هند جگر خوار، كه برف نديده تمام شعير ها را يك به يك در كوزه هاي بي هوازي، گچ مي گرفت براي شورشيان انقلاب سفيد روسيه كه طاقت برف را در استخوانهايشان!