توی این تاریکی یازده شب یکی آنطرف به تیرک چراغ موشی های ورودی پارک تکیه زده و پای راستش را جلوی پای دیگرش خم کرده و هی ساعتش را نگاه میکند و هر دقیقه سه بار دود سیگارش همراه عطر بسیار تندش از لابلای نور چراغ تا بالاهای درخت چنار میرود و در هوا می پیچد .

/ 0 نظر / 3 بازدید