_ چطور جرات میکنی در حضور ما دهن دره کنی ! این کار را برایت قدغن میکنم 

_ خوب برای اینکه خسته ام و نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم ؛ راهی زیادی امده ام و هیچ هم نخوابیده ام 

_ خب باشد اشکالی ندارد به ات دستور میدهیم خمیازه بکشی ؛ اصلاٌ خیلی وقت بود خمیازه کشیدن یک رعیت را ندیده بودیم ، بی وقفه خمیازه بکش . این یک امر است

_نمیتوانم خسته میشوم ، بعضی وقتها خمیازه ام می آید .

_هوم هوم ! خب پس به ات دستور میدهیم گاهی وقتها خمیازه بکشی گاهی نه ! 

شازده کوچولو . ترجمه احمد شاملو  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید