توی خانه مادرجان یکبار در سال عید می آید . .  تو می آیی ؛ خاله  با دیوان حافظ اش می آید ؛ دایی جان بد اخلاق هم می آید؛ خسرو می آید ؛ پدر جان با تسبیح اش می آید  ؛ شادی می آید ؛ بهار می آید؛ شکوفه می آید ؛سبزه سمنو سماق سرکه سیب سکه ؛ لعنتی شد شش تا ، یکی دیگرش همیشه کم می آید ؛  دکتر علفی خانواده هم از آنطرف قطب شمال می آید ؛ خنده می آید ؛ عیدی هم می آید  ؛ من هم می آیم . تا آمدنها چند ساعتی بیشتر نمانده ؛ همه اما سبز و شیرین می آیند ؛ عید ، نوروز ، بهار می آید . سالی یکبار می آید

کف نوشت : خان داداش میفرمایند آنطرف قطب شمال روزی هزار بار با هزار چیز جور و واجور از فرهنگ ایرانی ، به آن فرنگی های چشم آبی فخر میشود فروخت. البته بستگی به آدمش هم دارد من میگویم . یکی اش همین عید مان است که اساساٌ با صدو خورده ای ملت فرق میکند .

مغروریم و مفتخر و کیفور که فرق میکنیم آقا !

/ 4 نظر / 4 بازدید
خانم دانهیل قرمز

ارادت که از ماست ... اسن از ماست که بر ماست .. عیدتان مبارک بادان . . والا من نمیدونم عید چیه اسن ...بوق میزنن و اینا ...چه فرقی داره ...انگار ...هیچی

Blue

خان داداشتون کاملا درست می فرمایند. البته به آدمش هم بستگی داره اما چون قضیه عید ما کاملا مربوط به طبیعت و ایناس و تقویممون نیز ...هم چشم آبی ها حال می کنن هم چشم بادومی ها و هم بقیه چشم ها !

نجات

عید را این دور هم بودنش خوش کرده و گرنه کور است و کر !