گويي دو خط موازي كه هر چه ميروند نميرسند به نقطه اي . حالتي ميان رفتن و ماندن كه نه رفتنش مراد است و البته ماندن كه هر دو اسباب تعلل اند و محبوب ، رسيدن .

/ 15 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sherry

لحاظ شد .

سارا

و پازل شرک هم به خريدهايمان اضافه شد......

محمدرضا

دو خط عاشق اكر به هم برسند تشكيل زاويه ميدهند و هر كنجي خطرناك است شنيده اي دو خط عاشق به نميرسند و اين خوبه كه تو نقطه اي نخواهي ديد كه بلز شنيده ايم. دو خط منطبق بر هم اما قضيه اش فرق ميكند كه آنهم شنيده ايم هيچ فرقي با بقيه ندارد ------------------------------------------------------------------ نميدانم چرا هر موقع اينجا ميايم ياد آقاي فراگوت مي افتم رضا جان

jassi

و این‌گونه شد که از آن روز به بعد... عشق کور شد و دیوانگی همواره همراه اوست.

۱۲۱

كه برف سنگيني بيايد و دم غروب باشد و كنار بخاري ذغالي بنشيني و بوي ديزي بپيچد در فضاي خانه و روي ميز تحرير يك معادله درجه سوم كه حل شده و ريشه هايش اشتباه باشد. برگردي و دوباره نگاه كني و يك منفي اشتباه گذاشته باشي.خط مي زني و مي خندي. صحبت سيصدسال پيش است آقا! نبودند سلولهاي اكنون. ديزي مي خوري و مادر، كاسه ترشي را پر ميكرد و برادر ته تغاري كه الآن مهندس اتم شده، دو سالش باشد و شير نِستِله بخورد و بخندد. قار قار كلاغها روي درخت گردو قطع نشود بهتر