ببین مهم حرف زدن نیست و خیال کنی با حرف همه چیز حل میشود
 مسئله فهمیدن است که اگر باشد نگفته میفهمی و میفهمم .
/ 4 نظر / 3 بازدید
همنام

ولی مکالمه یک روز محو خواهد شد و شاهراه هوا را شکوه شاه پرک های انتشار حواس سپید خواهد کرد

بنفشه

اینکه چه می توان گفت یا شنید مهم است و بعد فهمیدن آنچه گفتیم و شنیدیم...

نياز

فعلاْ که گفته و نگفته هيچکدوممون نمی فهميم! ما راه غلط اومديم يعنی؟