با مادر شرط کرده ام هفته ای یکبار در شستن ظرفها کمک کنم او هم در شستن لباس چرکها حضور بهم برساند 

/ 5 نظر / 3 بازدید
سما

پس به شرط کامنت گذاشتن های ما چه حضوری به هم می رسانید !![چشمک]

phoenix

معامله ی بدی نیست! به شرط اینکه مادر از مقادیر زیادی ظرف برخوردار باشد یا غذا خوردن را به هفته ای یک وعده تقلیل دهید.

نجات

چرا ناخودآگاه خنده ام میگیرد ؟

سارا

ترو خدا زحمت نکشید. حیفه..... این یکی از وظایف است.......[عصبانی]