امروز رای دادم . همین . زیاده حرفی نیست

/ 3 نظر / 3 بازدید
بنفشه

منم همینطور البته به منشی جلسه و خزانه دار و مدیر نشریه انجمن!!!

دنیا

امسال هی ملت می نویسن دسته جمعی رفته بودیم زیارت.. آخ ببخشید! نوار ها قاطی شد! می گن رفته بودیم رای بدیم و اینها.. هی هم می گن رای بده رای بده و تبلیغات می فرمایند و از این صوبتا !! اینجا نامزد اصلاح طلبش تایید نشد و هیشکی هم نبود من برم رای بدم حداقل یه پست بتونیم براش هوا کنیم!! قسمت نبوده انگار .. لالا لالا لا لا