سالها در خويش افسردم ولي امروز ...

شعله سان سر مي کشم تا خرمنت سوزم
يا خموش سازي خروش بي شکيبم را
يا ترا من شيوه اي ديگر بياموزم . . .
 فروغ فرخزاد 

/ 7 نظر / 3 بازدید
سوده

یا خموش سازی خروش بی شکبیم را یا ترا من شیوه ای دیگر بیاموزم، واقعا چه راه کار خوبی ارائه داده، خیلی خوشم اومد از این سطر پایانی

پری

لذت بردم از اين ديدار

LB انجمن

سلام. بار اول که اينجا ميام. فضای آروم و دلنشينی ساختی رفيق. موفق باشی. بازم به اینجا ميام. . . اینجا ایران است پرواز می کنیم بر فراز آشیانه فاخته با مطالبی تحت عنوان: " 1.ما شب ها با نیچه قهوه ای به سلامتی دیوانگیمان میزنیم (بررسی علل آشفتگی خوابهایم و تقابل مدرنیته با پست مدرنیسم و برخورد شدید نسل ها...) سینا 2.شاید که آینده از آن ما... (هوا سرد است...) مترسک 3.خدایا... خدا حافظ (...اگر زمان به عقب باز گردد، باز هم انسان را مي‌آفريني؟ ...خداي من، ... اشكهايت فايده ندارد) جزیره " مانند همیشه منتظریم با تشکر انجمن L.B

nilram

نگاه کن. من در زانوی تو فرو می روم، تا هر چه را از بالا نعره می کشد، فراموش کنم. روشنایی را، درد را، روز را گئورگ هایم/ فروغ