خاطره پردازی برای یک قهرمان مرده فقط میتواند شیادی باشد . بدترین نوع خیانت .

/ 4 نظر / 3 بازدید
...

پس اگر مرده هنوز قهرمان نباشد؟...

ساسا

راه خاکستری گوشه ای مانده در لینکدون و ظاهرا که دارد خاک می خورد. از سفر برگشته انتظار حد اقل یک کامنت را هم در خود کشتیم..... انگیزه مان برای بستن وبلاگ قوی تر شد. شاید وقتی دیگر......

نجات

خاطره پردازی واسه قهرمان مرده ...خیانت به اون خاطرات ...