حباب ها ، في الواقع همان اكسيژن هاي فضول هستند كه توي آب نفسشان را حبس ميكنند تا گرد بشوند و ببينند روي آب چه خبر است .

/ 4 نظر / 3 بازدید
محمدرضا

هيچی خبر خاصی نيس رو آب فقط هر ننه قمری فوتش می کنه و سنجاق توش می کنه که معنی دقيقش ميشه: اين فوضوليا به شما نيومده. ياد فصل اول کتاب ميچو کاکو افتادم. خونديش؟

میرزا

اول صبحی حسابی خندیدیم قربان، حال فرمودیم. در باب آن آفتاب و اینها، ما به جای شما داریم خیس می شویم و سخ می زنیم قربان.

سارا

و همچنان تشبيهات ادامه دارد. ..... بدبخت مشبهات به...

nergal

تركيدنشان هم كه بهاي دانستن آنهاست. چرب باشند هم فضولند هم نترك!