ـ ما برای نجات شما از شر بلاهای شیطانی و بلایا آمده ایم اینجا !
ـ اول بگو ببینیم آن بلاهای شیطانی که گفتی به کیک های زنجبیلی هم اصابت میکند ؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
vahid nikgoo

به جای ایم نوشته ای این و من ساعتها فکر کردم تا مفهوم جمله ات را بفهمم...[شوخی]

نازنين

مرگ آن نيست كه در قبر سياه دفن شوم / مرگ آن است كه از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم [عینک]

نجات

نشان از شکمو بودن گوینده دارد :دی