هوای دور و اطراف سرد میشود ابرها بالای سر خانه اطراق میکنند انگاری که سپاه عظیمی از هوا خواهان که گوش به فرمان باشند هوا تاریک میشود , باد از لای درها و پنجره ها زوزه میکشد پاییز خودش را جمع میکند و از روی صندلی میپرد پایین . در باز میشود؛ بهار میدود جلو و خود شیرینی میکند و حوله ای میدهد که دست و رویش را از خرده یخ ها برف ها پاک کند که خوش آمدی به خانه پادشاه فصلها  !

/ 7 نظر / 3 بازدید
سان

هنوز دو هفته مونده که!

سما

نه تریایی هست، نه کفایتِ رفاقتی برای کافه‌گردی. هوا هم دارد گرم می‌شود ، آنقدر که برای نفس کشیدن در این هوای مرطوب انگار سینه‌ات تنگ است... حسرتی بردم از این پستت! به اندازه تمام پول هایی که باید نو شوند، تخم مرغ هایی که باید رنگ شوند و رفاقت هایی که باید گردِکهنه‌گی بگیرند ... حسرتی بس عظیم برای فقدان لمس این فصل جدید!

سارا

اسباب تحریم گویا دو طرفه شده است. ما که لج نکردیم چون پست هایمان هم دیر به دیر عوض می شوند. ولی از شما انتظار می روزد که در کنار آپ روزانه کامنتی هم مقرر بفرمایید. (این اصلا گدایی کامنت نیست. اشتباه نکنید) در ضمن چه کار دارید به این بنده ی خدا ننه سرما؟؟؟ هنوز کلی وقت باقی است برای لذت وافر بردن از این فصل دوست داشتنی...

نجات(ماندا)

چه عجله ای برای بیرون کردن اسفند دارید [نیشخند] مزه مزه کنید این باقی ماندهی سرما را که بوی بهار میدهد