کسی که صرفاٌ آگاهی میرساند به علت احترامی که به شعور مخاطب اش در انتخاب میگذارد شایسته رفتار متقابل است و آنکسی که تحریم میکند ، بگیر و ببند راه میاندازد و فشار وارد میکند و یا حتی رعب و وحشت از اقدام احتمالی خودش ایجاد میکند نه احترام میگذارد و نه احترام میخواهد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
سیامک نجفی

میدانی بعضی ها همه اش دوست دارند تحریم کنند و اختیار آدمی را تحت اختیار خودشان بگیرند ، برخی دوست دارند ریاست کنند ، با این تعریف شما اینها که ماموران طرح امنیت اجتماعی هستند سوژه هایشان را بز فرض کردند ؟

الهه

ممنونم از توضیحاتتون ... ولی باور کن قصد تو هین به دوست محترمتون نداشتم فقط نوشتن این اسم با این املا برام خیلی خیلی عجیب بود...به هر حال مرسی.[گل]