لم داده ام روي مبل راحتي كه انگاري جوري ساخته اند كه زياد هم راحت نباشد كه نكند زيادي خوشت بيايد و لنگر بيندازي و پهلو بگيري . آقاي رييس چهار عدد منشي دارد كه مثل بوقلمون براي هم افاده مي آيند ، يكي شان تپل و تنبل است و فقط تلفن جواب ميدهد و جوم نميخورد كه مبادا لاغر شود و گمانم براي خودش هم قر و قميش مي آيد . سرم را روي تكيه گاه مبل به چپ و راست مي چرخانم و از علافي و انتظار ملاقات با رييس بو قلمون ها لذت ميبرم ، مردي كنارم نشسته كه انگاري ميخواهد از غيرت قورت بدهد ، چه و چي نميدانم . با نگاهش همه چيز را تحت كنترل دارد  دختري هم با شبيه ترين خصوصيات چهره به او جايي كنار او نصف مبل را فتح كرده است . صورتي پهن ، پوستي لطيف و ابروهايي كلفت بر خلاف آقاي غيرتي كه پوست صورتش انگاري ته ديگ عدس پلو بوده و پيوند زده اند به صورتش . پري هم كما في السابق  با حرص مشغول تعريف اتفاقات چند روزه اخير است و هر از چند گاهي براي اينكه مطمئن شود دارم گوش ميدهم لحن اش را جوري آهنگ دار ميكند تا تائيدي از من بشنود كه " خب !! " ؛ فقط كافي است دستت بيايد كجاي حرفهاي خانومها بايد تائيد بدهي تا تبديل به قهرمان آنها شوي .

آقاي غيرتي و خواهرش ميروند داخل اتاق رييس . بعد از چند دقيقه بيرون مي آيند و سراغ همان تپل و تنبل ميروند و فرمي پر ميكنند .

به اتاق آقاي رييس كه وارد ميشويم مردي با هيبت و يقه سفيد پشت ميز مثل بوفالو لم داده است و به خودم ميگويم بهترين مدير براي چهارتا بوقلمون يك بوفالو ميتواند باشد. نشستيم به مذاكره و از تاريخچه شخصي مان گفتيم و او هم در عوض از شيوه هاي كلاهبرداري اش بيشتر . لهجه اش وقتي تون صدايش بالا  ميرود و تمركزش پرت ميشود به رشتي ميخورد و حسابي كيفورمان ميكند . خداحافظي مي كنيم و سراغ بوقلمون تنبل نميرويم .

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد رضا

---: اصلا کار خوبی نيست رو ديگران اسم ميذارينا . ---------------------------------------- محمد رضا : اصولا معتقدم هر انساني يك سري شباهت هاي اخلاقي با يكي از حيوانات را بيشتر دارد و گرنه كه همه ما در حيوان بودن خودمان اگر شك كنيم از بلاهت است . بوقلمون و طاووس مثلا زياده از حد به خودشان فخر ميفروشند و سر بالا راه ميروند

عليرضا سمر

عجبز احياناً اين داستان به ثبت و اينا که ربط نداشت ...! جان من بشين يه ليست تهيه کن ببينيم اسم ما چی ميشه من خيلی تنبلم تو تریپ های کوآلا

عليرضا سمر

البته موارد قابل توجه ديگه ای هم هست که انشاالله حضوری ديدمتون خدمتتون عرض می کنم

عليرضا سمر

راستی فردا تا ظهر انشاالله منتظر پيامک هستيم لطفا فراموش نوکنيد ...!

sherry

واسه اين گفتی رييس بوقلمون ها بايد بوفالو باشه چون اول هر دوشون «بو» داره؟