اینروزها بعضی ها منتظر اند ثانیه ها بیایند و بروند و  دقیقه ها سینه خیز از کنار ساعت ها بگذرند بدون حتی یک چکه آبی و یک لقمه غذایی ، گمانم اینروزها روی هم میشود ماه خدا ؛ میهمانی سپری شدن زمان

/ 1 نظر / 3 بازدید
مشکات

با او فقط... حیف است لحظات تنهایی را با شلوغی لجنزار دنیا... با فراموشی های اجباری... با تمام پولکهای بی ارزش بانکهای مولد دزد... و حتی با تنهایی های غافل کننده از خویش... طاق بزنم شاید متاعی ارزشمندتر پیدا کنم باز هم میگردم قایقی خواهم ساخت...