غربه چشم هایش را باس کرد . آفتاب در چشمهایش افتاد . غربه چشم هایش را بست آفتاب در چشمهایش زندانی شد .  شب که شد غربه شب چشمهایش را باز کرد و من دوتا آفتاب در آن تاریکی دیدم .
/ 9 نظر / 3 بازدید
دنیا

باس کرد؟ هوم؟ می دونم خیلی بیشعوری می باشد که به جای حس رمانس و عارفانه و اینها من یهو یاد پیشی ملوسی بیفتم که شب چشمش می درخشد.. " شطرنجی کنید لطفن! "

پس از سکوت

کاش می شد همه چیز را اینگونه در تصرف آورد.

امين ف

اقاي محمد رضا! در كار رومانس نموده اي انشاالله؟!

خوابهایِ یِک دیوانه دَر جَهانِ مُسَطَّح

به گمانم بایست چشمان با کیفیتی باشد که آفتاب را تا شب حفظ می کند آن تو. در رشته ی کاری ما باتریهای آفتابی هم این کیفیت را ندارن که اگر داشتن دو تا چشم سیاه هیچی. دو تا موی رها داره؟[دست] لـــــــــــــــــــــذت بردم از تصویر همنام!

آنرولی

بعد از این باید با همین غربه هم کلام شی عاشق. باهاش رفیق شو که سنگی صبورتر ازش پدا نمی کنی.خوش به حال غربه که آفتاب تو چشمهاش زندانی میشه. چه چشم های بزرگی!

یک گمنام

http://narcoticsanonymous.persianblog.ir