امروز من باب تحصیل علم بنا کردم به مایکروسافت خوانی  ، از قدیم بهترین راه پیشرفتم در کامپیوتر و نرم افزارها همه اش به خواندن تاتوریال ها یا همان خود آموزهای برنامه بر میگردد  هر چند  حالا چند سالی میشود که به خاطر رشته تحصیلی ام از کامپیوتر دور تر شده ام .  نقطه مبهم زندگی ام هم همین جاست که حقوق و کامپیوتر را به یک اندازه دوست دارم در حالی که اساساٌ ربطی بهم ندارند . البته خالی از اثر هم نبود که زبان انگلیسی ام در کنار همین خود آموز ها بهتر شد و اینروزها خیلی به کارم آمده و خواهد آمد .

این تکنیک ساده و داخلی ویندوز حسابی به درد ما جماعت بلاگر میخورد و متنهای اینترنتی را سهل المطالعه تر و واضح تر میکند . خواندن بعضی از بلاگهایی که دوستشان دارم بعد از این بیشتر لذت آور خواهند شد .

/ 5 نظر / 5 بازدید
Ms.reddunhill

شاید بهتر بود توی انگلیس به صورت ان لاین حقوق میخوندی !!

سان

چه چیز به درد بخوری هست این مرسی!

شیخ الشیوخ

خدای ناکرده شما هم به تکنولوژی ژیوستی